WYCENA NIERUCHMOŚCI

Jako rzeczoznawcy majątkowi  działamy na rynku od 2004 roku. Świadczymy profesjonalne usługi wyceny nieruchomości na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, banków, urzędów administracji państwowej i samorządowej, oraz sądów.

Zlecone nam operaty realizujemy fachowo i w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Ze względu na duże zróżnicowanie nieruchomości, każdy klient jest traktowany indywidualnie, a wynagrodzenie ustalane jest według wkładu i czasu pracy jaki jest niezbędny do wykonania wyceny.

Oferta obejmuje wycenę nieruchomości:

 • gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
 • lokalowych 
 • komercyjnych 
 • leśnych
 • rolnych 
 • mienia zabużańskiego 
 • wchodzących w skład projektów deweloperskich 
 • będących składnikami majątku przedsiębiorstw
 • maszyn i urządzeń ściśle związanych z gruntem 

Wyceny sporządzane są dla celów:

 • podatkowych
 • ustalenia i negocjacji ceny sprzedaży 
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej 
 • aktualizacji opłat  z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
 • zmiany opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 
 • ustalenia podatku od darowizny
 • podziału majątku 
 • wykupu lokalu spółdzielczego 
 • określenia szkód wywołanych budową infrastruktury 
 • określenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 
 • księgowych 
 • wniesienia aportu do spółki